Nor da zure datuen tratamenduaren erantzulea?

Arduraduna: BPXPORT
IFK: B31603996
Kontakturako datuak: Alfontso Borrokalariaren kalea 2, solairuartea, 10. Bulegoa, 31007 – Iruñea (Nafarroa).
Helbide elektronikoa : lopd@bpxport.es
Datuak Babesteko arduraduna (DBA): CONSULTING & STRATEGY GFM S.L.
lopd@bpxport.es

1. Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

BPXPORTn Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak xedatutakoa betez pertsona interesatuek ematen diguten informazioa tratatzen dugu.

DBEO: 6.1.a) Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman badu helburu zehatz bati edo gehiagori begira: eskatutako zerbitzua emateko beharrezko enpresei datu-lagapena, web zerbitzuen erabiltzailea, online denda, App, eta kanpoko zerbitzuetarako hirugarrenen aplikazioei datu-lagapena, gorapen komertzialen bidalketa

DBEO: 6.1.b) Interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko beharrezko tratamendua.
DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko beharrezko tratamendua.

Era berean, interesdunak ematen diguten informazioa helburu hauekin tratatzen dugu: (I) aurrekontu komertzialak, albaranak eta fakturak egiteko; (II) kontratatutako zerbitzuetan laguntza eta bermea eskaini ahal izateko; (III) kontabilitateko kudeaketa, fiskala eta administratiboa egin ahal izateko; (IV) gure produktuei, zerbitzuei eta gorapenei dagokionean eskatu dizkigun komunikazioak bidali ahal izateko.

2. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Bildu zireneko helburua betetzeko eta xede horren eta datuen tratamenduaren ondorioz sor litezkeen legezko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denboraz gordeko dira; Esanbidezko adostasuna eskatu genizun helburuetarako, eragindakoak helburua ezabatzeko edo mugatzeko bere eskubidea gauzatzen ez duen bitartean jasoko dira, adibidez, komunikazio komertzialen bidalketa.

3. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko legezko oinarria adierazten dizugu:

  • Kontratu bat burutzea: Gure produktu eta/edo zerbitzuen gaineko salerosketako edo hornidurako kontratu bat egikaritzea.
  • Arduradunaren interes legitimoa: Kontratatutako zerbitzuei edo produktuei buruzko emakida, asistentzia eta komunikazioarekin zerikusia duten helburuak. Kudeaketa administratiboa, kontabilitate-kudeaketa eta fiskala; Bezeroarekin komunikazioak; linean espazioak eta zerbitzuak erreserbatzearekin zerikusia duten helburuak: erosketa, bezeroen arreta, deuseztapena, bezeroentzako eta bezerogaientzako eskaintzen kudeaketa, bezeroarekin komunikazioak zerbitzuari, erreklamazioei edo kexei dagokienean; Tratamenduaren Arduradunarekin zerikusia duten hirugarren enpresei datuak lagatzea interes legitimo honekin erlazionatutako tratamenduen helburuarekin.
  • Interesatuaren adostasuna: Gure produktuen eta zerbitzuen komunikazio komertzialen bidalketa. “Newsletter” gure buletinen harpidetza eta gure gune pribatua kudeatzeko beraien datuen tratamendua. Eragindakoa agertzen deneko irudiak eta bideoak BPXPORTren web atarian, buletinetan eta sare sozialetan argitara ematea.

4. Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datuak hartzaile hauei jakinaraziko zaizkie:

  • Tratamenduaren arduradunarekin zerikusia duten pertsonei eta erakundeei, eskatutako zerbitzuak eta prestazio nagusiaren menpeko zerbitzu osagarriak emateko helburuarekin.
  • Finantza-erakundeei, transakzio ekonomikoen helburuarekin.
  • Arlo honetan eskumena duen administrazio publikoari.

5. Hirugarren herrialdeetara datu-transferentziak

Ez dago aurreikusita hirugarren herrialdeetara datu-transferentziarik.

6. Zeintzuk dira zure eskubideak datuak ematen dizkiguzunean?

BPXPORTn zuri buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez jakiteko eskubidea du edonork.

Interesdunak eskubidea dute beren datuetan sartzeko, okerreko datuak zuzen daitezen eskatzeko edo, hala badagokio, haiek ezaba daitezen eskatzeko, besteak beste, datuak dagoeneko beharrezkoak ez direnean bildu zireneko xedeetarako.

Inguruabar jakin batzuetan interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute, halakoetan erreklamazioak egiteko edo defendatzeko besterik ez ditugularik gordeko.

Era berean, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan BPXPORTk haiek tratatzeari utziko dio baldin eta ezinbesteko legezko arrazoiak ez badaude edo litezkeen erreklamazioak egin edo defendatu behar ez badira.

Zure eskubideak materialki horrela gauzatu ahal izango dituzu: mezu elektroniko bat bidaliz helbide elektroniko honetara: lopd@bpxport.es

Izaera pertsonaleko zure datuak kontakturako inprimaki baten bitartez ematen badizkiguzu, jakinarazten dizugu izartxo (*) bidez markatutako eremuak nahitaezkoak direla eta horiek ez betetzeak eskatutako informazioa emateko ezintasuna ekar dezakeela.

Helburu jakin batetarako eman baduzu baimena, hori edonoiz kentzeko eskubidea duzu, horrek ez duelarik eraginik izango kendu aurretik emandako baimenean oinarritutako tratamenduaren legezkotasunarengan.

Zure datu pertsonalen babesari dagokionean zure eskubideak urratu direla uste baduzu, bereziki zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik izan ez baduzu, erreklamazioa jar dezakezu eskumena duen Datak Babesteko Kontrol-Agintaritzaren aurrean, bere web atariaren bitartez: www.agpd.es.

Aldez aurretik, erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu BPXPORTko Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean dpo@gfmservicios.com helbide elektronikoan, hark gehienez ere hilabeteko epean ebatziko duelarik erreklamazioa.

7. Nola lortu ditugu zure datuak?

BPXPORTn tratatzen ditugun datuak interesatuak berak emandakoak dira.

Tratatzen diren datuen kategoriak honako hauek dira:

  • Identifikazio-datuak
  • Posta-helbideak eta elektronikoak
  • Datu ekonomikoak
  • Datuen kategoria bereziak: Interesatuaren aldez aurreko aitorpenean Osasunari buruzko Datuak tratatzen dira, jarduera fisikoa egiteko gai izatearenak hain zuzen.

Ez da datu pertsonalen bestelako kategoria berezirik tratatzen (jatorri etnikoa edo arrazakoa, iritzi politikoak, sinesmen erlijiosoak edo filosofikoak, sindikatuko bazkidetzak, datu genetikoak, biometrikoak, nahiz bizitza sexualari edo pertsona fisiko baten sexu-orientazioari buruzkoak).